เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
เมนูหลัก
 หน้าแรก 
 ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลอาคารสถานที่
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 โครงสร้างการบริหาร
 ผู้บริหารโรงเรียน
 กิจกรรมในโรงเรียน 
เขตพื้นที่บริการ 
การพัฒนา
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
เกี่ยวกับบุคลากร
อัตรากำลัง
 แผนภูมิการบริหาร
 คณะครูและบุคลากร 
 เบอร์โทรและอีเมล์ครูและบุคลากร 
เกี่ยวกับนักเรียน
 จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 ผู้สำเร็จการศึกษา
งานในโรงเรียนเนื้อหาสาระต่าง ๆ

เว็บหน่วยงานต่างๆ

ข่าวหนังสือพิมพ์
จังหวัดสุรินทร์
  สภาพทั่วไปของจังหวัดสุรินทร์
  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์
  สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
  การเมืองการปกครอง
  สภาพทางสังคม
  การศึกษาและศาสนา
  การสาธารณสุข
  การคมนาคมขนส่ง
  การสื่อสาร
  การไฟฟ้า  การประปา
  การชลประทาน
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การปศุสัตว์ และการประมง
  การอุตสาหกรรม
  การพานิชย์และการบริการ
  ด้านแรงงาน
  การเงินและการคลัง
  แผนที่จังหวัดสุรินทร์
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: sanong
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 219

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 11
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 11
ผู้เข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
1876084
คน ตั้งแต่ กันยายน 2551
ลิงค์โรงเรียนต่าง ๆ
 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน
 เว็บครูใต้ 
 โรงเรียนบ้านบุหม
 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย
เรื่องน่ารู้ประจำวัน
ยังไม่มีข้อมูล
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีฯ
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17 (52)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

สรุปรายการเอกสาร

1. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 1.1 สายงานการสอน
 1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
 1.3 สายงานบริหารการศึกษา
  -สำนักงาน กศน.
  -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1.4 สายงานนิเทศการศึกษา

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 2.1 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง(แบบ ก.ค.ศ. 1)
 2.2 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1)

3. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 3.1 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)

 3.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
  3.2.1 สายงานการสอน
  3.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
  3.2.3 สายงานนิเทศการศึกษา

 3.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
  3.3.1 สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1)
  3.3.2 สายงานบริหารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)
  3.3.3 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/3)
  3.3.4 สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4)
  3.3.5 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (แบบ ก.ค.ศ. 3/5)
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่เริ่มใช้ตุลาคม 2552


@@@ อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกลิ้งค์ข้างล่างนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/teacher.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/long_po.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/po.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/sono.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/long_ket.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/po_ket.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/long_kosono.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/po_kosono.pdf


- แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/ko.pdf

- แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://www.kruthai.info/main/data/sep52/report.pdf

----------------------------------------------------------------------

แบบเสนอขอ/แบบรายงานประเมินวิทยฐานะ (ไฟล์ word)

- แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง (แบบ ก.ค.ศ.1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat1.doc

- แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ.1/1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat1.1.doc

- แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ.2)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat2.doc

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะ (แบบ ก.ค.ศ.3)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.doc

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) (แบบ ก.ค.ศ.3/1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.1.doc

- แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/2)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.2.doc

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/3)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.3.doc

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/4)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.4.doc


-------------------------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ(ใหม่) ตำแหน่งครู
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=145

- เปิดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ(ใหม่) ผู้บริหารสถานศึกษา
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=146

- ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบเสนอขอ/แบบรายงานประเมินวิทยฐานะ
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=144

- คุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ"
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=147

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=114

- ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ มีผล 1 ต.ค.52
http://www.kruthai.info/main/board01_/show.php?Category=newsfind&No=109Pay Day Loan On A Prepaid Debit Card jennette mccurdy and ariana grande singing together kurt cobain posters drive-by drive by truckers women without whiskey chords cristiano ronaldo shirts for kids national sibling day 2012 brad pitt and angelina jolie family 2013 raymond felton season outlook rotoworld manchester united wallpapers download ncaa frozen four women's hockey masters highlights 2013

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-10-25 (2123 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์   044 - 590312
E-mail: surin0101@hotmail.com