ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  ประกาศ  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  รับสมัครกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร   (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)      (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ข่าวทางการศึกษา 
 วันที่ประกาศ
  โปรแกรมเดินทางไปแสดงมุฑิตาจิตและศึกษาดูงานกลุ่มแก่งจันทร์โมเดลและ สปป.ลาว  ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556  ของเครือข่ายลำดวนฯ.    เชิญคลิ๊ก 19/ก.ค./56
   "ให้สมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใช้สิทธิรับบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494"  เชิญคลิ๊กรายละเอียด)  19/ก.ค./56
   โปรแกรมศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย  เวียงจันทร์  2 วัน  1 คืน ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.สร.3  เชิญคลิ๊ก  
  โปรแกรมศึกษาดูงานนครเวียงจันทร์   สปป. ลาว   2 วัน  1  คืน  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    เชิญคลิ๊ก  11 กรกฏาคม2555
  โรงเรียนบ้านหนองคูจะพาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมการศึกษาสู่อาเซียน  ระหว่างวันที่ 3- 4 มีนาคม  2555  บุคคลภายนอกคนละ 3,700 บาท   รับจำนวนจำกัด    รายละเอียดการเดินทางเชิญคลิ๊ก 24มกราคม 2555
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2554  ที่ประเทศเวียดนาม  (รายละเอียดเชิญคลิ๊ก)  11 กรกฏาคม 2554
   การปรับเงินเดือน  และบัญชีเงินเดือนใหม่    ตารางเทียบบัญชีเงินเดือนใหม่ และเก่า เชิญคลิ๊ก  8/เม.ย./2554
  พระราชบัญญัติ เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2554    เชิญคลิ๊ก
 30 มีนาคม 2554
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training  ลงทะเบียนเชิญคลิ๊ก   20/ต.ค./53 
  คู่มือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Training    20/ต.ค./53 


       

ยินดีกับ ผู้อำนวยการหลักเขต   มุ่งสันติ  ที่ได้รับการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาในอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ( อ.ก.ค.ศ.)  คลิ๊กดูรายละเอียด


 

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 หนังสือพิมพ์ข่าวสด  ปีที่ 20 ฉบับที่ 7195  ได้ลงข่าวให้กับโรงเรียนบ้านหนองคูใน ข่าวด้านการศึกษา  เชิญคลิ๊ก

 

ผู้บริหาร

 

นายหลักเขต  มุ่งสันติ

ผู้อำนวยการ